Posiadasz już konto?

mgr Iwona Gryszkin

mgr Iwona GryszkinAbsolwentka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dietetycznych Studiów Podyplomowych na Akademi Medycznej w Poznaniu.. Od 2005 roku skutecznie działa jako dietetyk. Jest również aktywnym członkiem Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Dietetyki.
Więcej informacji o ekspercie na stronie Profilaktyka Zdrowia Iwona Gryszkin

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły tego eksperta:

Woda letnią porą – czyli lekcje z dietetykiem dzieciącym
Zrelaksowana mama, czyli sposoby na walkę z codziennym stresem
Kobiece atrybuty na włosku