Czym są homonimy?

homonimy przykłady

Homonimy to grupa wyrazów o takiej samej formie językowej. Wyróżniają się bowiem tym samym brzmieniem lub formą graficzną, jednak tak naprawdę oznaczają coś innego. Przykłady homonimów często są mylone z tak zwanymi wyrazami polisemicznymi, czyli wyrazami, w których można odnaleźć wspólną cechę oraz mogą mieć wiele nieprzypadkowych znaczeń. Warto zaznaczyć, że homonimy mają różną  etymologię, co oznacza, że nie pochodzą od tego samego słowa. Mogą być wyrażone różnymi częściami mowy oraz są różnorodne. 

Homonimy a wyrazy polisemiczne – różnice

Na początku zostały wspomniane wyrażenia polisemiczne, które zazwyczaj są mylone z homonimami. Dla osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy oraz intuicji rozróżnienie obu tych wyrazów sprawia spore trudności. Najprostszym sposobem na wytłumaczenie jest posłużenie się przykładem. W języku, którym posługują się prawnicy słowo ”powód” oznacza przyczynę, dla której strony spotykają się w sądzie, jak i osobę, która zakłada sprawę sądową. Krótko mówiąc, wyraz polisemiczny posiada wiele znaczeń ściśle powiązanych ze sobą. Dodatkowo dany wyraz zawsze jest tą samą częścią mowy, niezależnie od jego znaczenia np. ”granat”, jako owoc lub pocisk zawsze będzie rzeczownikiem. Przykłady homonimów znadziemy poniżej.

Homonimy – przykłady i rodzaje

Homonimy podstawowo można podzielić na słowa o takiej samej wymowie oraz pisowni. Homonimy – przykłady są bardzo popularne. Najpopularniejszym przykładem homonimów jest słowo ”zamek”. Może określać budynek, jak i miejsce do włożenia klucza w drzwiach. Dane wyrazy dzielą się na:

  • homofony,
  • homogramy, 
  • homoformy.

Homofony to rodzaj homonimów mające taką samą wymowę, ale różną pisownię. Jednym z przykładów mogą być słowa ”mieć” oraz  ”miedź”. Gdy mówimy o posiadaniu konkretnej rzeczy użyjemy wyrażenia ”mieć”. W przypadku wypowiadania się o pierwiastku chemicznym powiemy ”miedź”. 

Homografy są przeciwieństwem homofonów, co oznacza, że ich pisownia jest identyczna, jednak mają zupełnie inną wymowę. Doskonałym przykładem może być słowo ,,bal”. Może jednocześnie oznaczać uroczysty bankiet, jak i określenie drewna. W obu przypadkach słowo jest takie samo, jednak w zależności, na jaką literę nałoży się nacisk oraz, w jakim kontekście zostaną wypowiedzone, nabierają innego znaczenia. 

Homoformy są kolejnym przykładem homonimów. Występują wtedy, kiedy dana para wyrazów o odmiennych znaczeniach pisana jest i wymawiana w identyczny sposób, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jeden z danych wyrazów występuje w konkretnej formie. 

Nauka gramatyki od najmłodszych lat

Homonimy – przykłady dla dzieci. Od najmłodszych lat warto zaszczepiać w dzieciach chęć nauki gramatyki, aby w przyszłości mogły prawidłowo posługiwać się ojczystym językiem. Najlepszym sposobem na naukę z dziećmi jest forma zabawy edukacyjnej. Jedną z proponowanych zabaw może być narysowanie na kartkach lub wydrukowanie zdjęć ze zdjęciami z przykładami homonimów dla dzieci i zachęcenie najmłodszych do zabawy. Poniżej znajduje się kilka przykładowych słów:

  • Łódź – jako środek transportu lub miasto,
  • pilot – jako osoba kierująca samolotem lub urządzenie do TV,
  • granat – jako pocisk lub owoc.

Gramatyka wielu osobom może sprawiać problemy, jednak nauka na przykładach homonimów znacznie ułatwia proces przyswajania wiedzy.