Posiadasz już konto?

Regulamin KONKURSU Rozpieszczamy Mamy w ramach Klubu Moja Mama i ja.

1. Nazwa jednostki organizującej konkurs.

1.1. Organizatorem Konkursu ,,Rozpieszczamy mamy’’ w ramach Klubu ,,Moja Mama i ja”, zwanego dalej odpowiednio ,,Konkursem’’ jest WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego nr 35 a, 34-120 Andrychów NIP: 551-000-77-65 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta Kraków Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000040177 zwana dalej Organizatorem.

1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Klubu jest Organizator, który współpracuje w tym zakresie z Agencją Reklamową 4e Sebastian Jakubecki z siedzibą w Białymstoku, przy ul. 42. Pułku Piechoty 8, 15-181 Białystok, zwana w dalszej części Regulaminu Podwykonawcą, która na zlecenie Organizatora przetwarza dane osobowe Uczestników Klubu, w zakresie wynikającym z działań Klubu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

1.3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania w/w Konkursu w ramach Klubu „Moja Mama i ja” oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Czas trwania konkursu.

2.1. Konkurs rozpoczyna się od 16 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 i zakończy się 16 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00.

2.2. Konkurs będzie trwał 6 miesięcy i będzie podzielony na 3 EDYCJE, każda edycja będzie trwała 2 miesiące według obowiązującego harmonogramu:

1. I EDYCJA będzie trwała od 16.12.2013r. od godziny 12.00 do 17.02.2014r. do godziny 12.00

a) pierwszy miesiąc od 16.12.2013r. od godziny 12.00 do 16.01.2014r. do godziny 12.00

b) drugi miesiąc od 17.01.2014 r. od godziny 12.00 do 17.02.2014 r .do godziny 12.00

2. II EDYCJA będzie trwała od 18.02.2013 r. od godziny 12.00 do 16.04.2014 r. do godziny 12.00

a) trzeci miesiąc od 18.02.2014 r. od godziny 12.00 do 17.03.2014 r. do godziny 12.00

b) czwarty miesiąc od 18.03.2014 r. od godziny 12.00 do 16.04.2014 r. do godziny 12.00

3. III EDYCJA będzie trwała od 17.04.2014 r. od godziny 12.00 do 16.06.2014 r. do godziny 12.00

a) piąty miesiąc od 17.04.2014 r. od godziny 12.00 do 15.05.2014 r. do godziny 12.00

b) szósty miesiąc od 16.05.2014 r. od godziny 12.00 do 16.06.2014 r. do godziny 12.00

3. Uczestnicy Konkursu w ramach Klubu.

3.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, posiadające ukończone 18 lat z wyłączeniem: członków organów zarządzających Organizatora, pracowników Organizatora oraz pracowników i podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, zwane w dalszej części Regulaminu Uczestnikami.

4. Warunki członkostwa w Klubie i udziału w Konkursie.

4.1. Użytkownik jest członkiem Klubu i uczestnikiem Konkursu dobrowolnie, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

4.2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest rejestracja na stronie internetowej Klubu: www.klubmamaija.pl

4.3. Każdy uczestnik Klubu ma możliwość wziąć udział w Konkursie w ramach Klubu. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja paragonu na minimum 1 zgrzewkę (6 x 1, 5L lub 8 x 0,5L) wody źródlanej Mama i ja.

4.4 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

4.5. Rejestracja on- line na stronie www.klubmamaija.pl Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymuje hasło i link aktywacyjny na podany przez siebie adres e-mail bądź za pośrednictwem posiadanego już konta na Facebooku.

4.6. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie wysyłając e-maila na podany adres e-mail: [email protected] z żądaniem usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora na zlecenie Organizatora.

5. Produkty objęte systemem punktowym w czasie trwania konkursu w ramach Klubu.

5.1. Produkty objęte systemem punktowym w czasie trwania konkursu to woda źródlana „Mama i ja” o pojemności 1,5L i 0,5L, wyprodukowana przez firmę WOSANA S.A. Warunkiem rejestracji paragonu jest zakup minimum jednej zgrzewki wody Mama i ja (6×1,5L lub 8×0,5L)

6.Mechanizm zbierania punktów w Konkursie w ramach Klubu.

6.1.Uczestnicy Klubu w ramach prowadzonego Konkursu mogą zbierać punkty w następujący sposób:

• poprzez dokonanie zakupu minimum jednej zgrzewki (6 x 1,5L lub 8 x 0,5L) wody źródlanej „Mama i ja” – po dokonaniu rejestracji paragonu dokumentującego zakup. Na każdą edycję konkursu można rejestrować paragony nie starsze niż te wystawione z datą rozpoczęcia danej edycji konkursu

• poprzez jednorazowe wypełnienie i zapisanie ankiety dostępnej na stronie Klubu

6.2. Uczestnicy Konkursu w ramach Klubu będą premiowani w następującym systemie punktowym:

6.2.1. Za rejestrację paragonu potwierdzającego zakup minimum jednej zgrzewki wody „Mama i ja”, otrzymają 5 punktów – ilość paragonów możliwych do zarejestrowania bez ograniczeń. Punktowana jest każda zgrzewka zakupionej wody. W przypadku zakupu kilku zgrzewek na jednym paragonie, przy rejestracji paragonu w konkursie należy wpisać ilość zgrzewek. System automatycznie doda do konta użytkownika 5 punktów za każdą zarejestrowaną zgrzewkę.

6.2.2. Za jednorazowe wypełnienie i zapisanie ankiety dostępnej na stronie Klubu otrzymują jednorazowo 3 punkty.

6.3. Zbieranie punktów jest możliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik spełni przynajmniej jeden z dwóch wyżej wymienionych warunków zapisanych w punkcie 6.1. niniejszego Regulaminu.

6.4. Informacje o stanie punktowym dostępne są na stronie konkursowej Klubu www.klubmamaija.pl po zalogowaniu się na konto Użytkownika w zakładce – „Liczba punktów”, przez cały czas trwania Konkursu i dwa tygodnie od daty jego zakończenia.

6.5. Na zakończenie każdego z sześciu miesięcy trwania Konkursu w ramach Klubu tj. (16 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 16 kwiecień, 15 maj, 16 czerwiec) punkty, zebrane na kontach użytkowników, zostaną zsumowane. Na tej podstawie w każdym miesiącu trwania Konkursu przyznawane będą trzy NAGRODY MIESIĄCA dla trzech Uczestników z najwyższą liczbą punktów w danym miesiącu.

6.5.1. Na zakończenie każdego z sześciu miesięcy trwania Konkursu w ramach Klubu tj. (16 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 16 kwiecień, 15 maj, 16 czerwiec) punkty, zebrane na kontach Użytkowników, zostaną zsumowane. Na tej podstawie w każdym miesiącu trwania Konkursu przyznawane będą NAGRODY DODATKOWE, dla Uczestników którzy zgromadzili na swoich kontach liczbę punktów nie wystarczającą na uzyskanie nagrody miesiąca, o których mowa w punkcie 6.5. Dokładna liczna nagród dodatkowych i ich dokładna specyfikacja, przewidziana w każdym miesiącu trwania Konkursu, znajduje się w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

6.5.2. Na zakończenie każdej z trzech edycji Konkursu w ramach Klubu tj. (17 luty, 16 kwietnia, 16 czerwca) punkty z dwóch miesięcy danej edycji zebrane na kontach użytkowników, zostaną zsumowane. Na tej podstawie przyznawana będzie NAGRODA GŁÓWNA, dla Uczestnika, który w danej edycji Konkursu uzyskał najwyższą liczbę punktów. W trakcie trwania Konkursu przewidziane są trzy nagrody tego typu.

6.5.3. Na zakończenie każdego z sześciu miesięcy trwania Konkursu w ramach Klubu tj. (16 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 16 kwiecień, 15 maj, 16 czerwiec) punkty, zebrane na kontach Użytkowników, którzy przyłączyli się do Klubu w danym miesiącu, zostaną zsumowane. Na tej podstawie w każdym miesiącu trwania konkursu przyznawanych będzie pięć NAGRÓD SPECJALNYCH dla pięciu Uczestników, którzy w danym miesiącu zarejestrowali się na stronie Klubu www.klubmamaija.pl i uzyskali w danym miesiącu najwyższą liczbę punktów.

7. Nagrody w Konkursie – specyfikacja, ilość i ich podział na miesiące i edycje.

Konkurs podzielony jest na sześć miesięcy i trzy edycje. Nagrody przyznawane są na zakończenie każdego miesiąca Konkursu i na zakończenie każdej z trzech edycji.

Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody:

7.1. Nagrody pierwszego miesiąc Konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA :

• Snap Studio – 3 indywidualne sesje zdjęciowe .

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca konkursu.

Vouchery na sesję powinny być zrealizowane do końca października 2014 roku.

Termin sesji ustalany będzie indywidualnie z każdym laureatem. Sesja odbędzie się w siedzibie studia fotograficznego w Warszawie , ul. Banderii 4/83. Koszty podróży pokrywa Organizator.

• Farbotka – 3 bony zakupowe na zakup torby dla Mam w sklepie on –line www.farbotka.pl

System przekazywania nagród nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

NAGRODY DODATKOWE :

• Farbotka -100 kuponów rabatowych na zniżkę – 30 % na cały asortyment w sklepie on-line www.farbotka.pl

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Kupony rabatowe powinny być wykorzystane do końca czerwca 2014 roku.

Koszty przesyłki pokrywają laureaci nagrody.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja – 5 płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7.2. Nagrody drugiego miesiąca Konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA:

• Partner ParkHotel Łysoń&SPA**** – 3 vouchery na dwudniowy pobyt w hotelu **** http://www.parkhotellyson.pl/ z wizytą w Parku Miniatur ,, Świat Marzeń’’ http://www.parkminiatur.com/ i Dinolandii http://www.dinolandia.pl/ Jedna nagroda przewidziana jest dla maksymalnie czterech osób, w tym dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci (do lat 10-ciu).

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Vouchery powinny być wykorzystane do końca sierpnia 2014 roku.

Termin wyjazdu ustalany będzie indywidualnie z każdym laureatem.

Koszty podróży pokrywają laureaci nagrody.

NAGRODY DODATKOWE:

• Mama i ja – dwadzieścia płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja – pięć płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7.3. Nagrody trzeciego miesiąca Konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA:

• Showroom kids – 3 bony zakupowe na kwotę 500 złotych netto na zakupy w sklepie on – line www.kids.showroom.pl

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

NAGRODY DODATKOWE:

Showroom kids – 100 kuponów rabatowych na zniżkę – 10 % w miesiącu kwiecień 2014 roku.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja pięć płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator

7.4. Nagrody czwartego miesiąca Konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA:

• Partner PAT & RUB Kinga Rusin – 3 bony zakupowe na kwotę 300 zł netto na zakupy w sklepie on-line http://www.patandrub.pl

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Bony zakupowe powinny być zrealizowane do końca lipca 2014 roku.

Koszty przesyłki przy jednorazowych zakupach na kwotę wyższą od 200 zł netto pokrywa Organizator. Przy kwocie poniżej 200 zł netto, koszty przechodzą na laureatów nagród.

NAGRODY DODATKOWE:

• PAT & RUB Kinga Rusin – sto kuponów rabatowych o wartości 20 złotych na zakupy w sklepie on – line http://www.patandrub.pl

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Kupony rabatowe powinny być zrealizowane do końca lipca 2014 roku.

Koszty przesyłki przy jednorazowych zakupach na kwotę wyższą od 200 zł netto pokrywa Organizator. Przy kwocie poniżej 200 zł netto, koszty przechodzą na laureatów nagród.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Col Cloudine – 3 pakiety składające się z bonów zakupowych na zakup bransoletek model www.sklep.colclaudine.pl/pl/p/bransoletka-z-przezroczystym-serduszkiem/126 oraz 3 kupony rabatowe na zniżkę – 50 % na zakup t-shirtu model http://sklep.colclaudine.pl/pl/p/t-shirt-kroliczek/109

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Bony zakupowe powinny być zrealizowane do końca października 2014 roku.

Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

• Partner Vashka itd. – siedem bonów zakupowych o wartości 65 złotych netto na zakupy w sklepie on –line www.facebook.com/Vashkaitd

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Bony zakupowe powinny być zrealizowane do końca października 2014 roku.

Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja – 5 płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7.5.Nagrody piątego miesiąca Konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA:

• Bartek – 3 bony zakupowe o wartości 300 złotych brutto na zakup wybranego modelu butów w sklepie on – line www.sklep.bartek.com.pl bądź w wybranych sklepach stacjonarnych .

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Bony zakupowe powinny być zrealizowane do końca sierpnia 2014 roku.

Koszty wysyłki pokrywają laureaci Konkursu.

NAGRODY DODATKOWE:

• Bartek – 100 kuponów rabatowych na zniżkę -15 % na zakup wybranego modelu butów w sklepie on-line www.sklep.bartek.com.pl lub wybranych sklepach stacjonarnych.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Bony zakupowe powinny być zrealizowane do końca sierpnia 2014 roku.

Koszty wysyłki pokrywają laureaci Konkursu.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja: pięć płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7.6. Nagrody szóstego miesiąca konkursu.

NAGRODY MIESIĄCA :

• Dietosfera – 3 spotkania z dietetykiem, w tym pomiary i dieta wzorcowa.

Spotkania odbędą się w siedzibie Poradni Dietetycznej w Warszawie, ul. Jana Pawła II 80 B. Koszty podróży pokrywa Organizator.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu.

Spotkania w Poradni dietetycznej powinny się odbyć do końca października 2014 roku.

Termin sesji ustalany będzie indywidualnie z każdym laureatem.

NAGRODY DODATKOWE:

• Monika Jurczyk Osa Osobista Stylistka – 5 pakietów szkoleń on – line, dostępnych na stronie http://www.personalstylist.pl/ wraz z książką ,, Bądź Boska ‘’ oraz 5 pakietów szkoleń on- line, dostępnych na stronie http://www.personalstylist.pl/ .

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Szkolenia powinny być zrealizowane do końca 2014 roku.

Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

NAGRODY SPECJALNE:

• Mama i ja: pięć płyt CD z kołysankami dla maluszka.

Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7.7. Nagrody główne.

Nagrody główne – 3 bony zakupowe o wartości 5 000 złotych netto w tym: 2 000netto do realizacji w sieci sklepów SMYK i 3 000 złotych netto do realizacji w sieci sklepów IKEA . Bony są przeznaczone na zakupy w sklepach stacjonarnych na terenie całego kraju. Nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia każdej z trzech edycji Konkursu.

Bony zakupowe mają ważność do końca 2014 roku. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

8. Weryfikacja paragonów, uprawnienia Organizatora względem Uczestników Konkursu.

8.1. Uczestnicy po dokonaniu zakupu wody źródlanej „Mama i ja” są zobowiązani do zachowania wszystkich zarejestrowanych paragonów.

8.2. W każdym czasie trwania Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do żądania przedstawienia zarejestrowanych paragonów. W takiej sytuacji Uczestnik otrzymuje e-maila z prośbą o przesłanie paragonu bądź paragonów (w formie skanów bądź zdjęć) na podany adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystąpienia Organizatora. Respektowane będą tylko e-maile przesłane z adresu, na który została skierowana prośba przez Organizatora, czyli adres e-mail zarejestrowany na stronie Klubu.

8.2.1. Organizator nie będzie rozpatrywał e-maili przesłanych w terminie dłuższym niż ustanowione 7 dni od dnia wysłania e-maila przez Organizatora z powyższą prośbą.

8.2.2. W przypadku, gdy przesłane skany bądź zdjęcia paragonów będą nieczytelne, Organizator ma prawo jednokrotnie ponowić prośbą o ponowne ich przesłanie. Organizator zastrzega sobie prawo zakładania, że wysłana przez niego prośba drogą elektroniczną została przeczytana przez adresata w momencie, gdy wiadomość zostanie wysłana przez nadawcę. W przypadku nie przesłania przez danego Uczestnika kopii dowodu zakupu w terminie wyznaczonym zgodnie z punktem 8.2.1 niniejszego Regulaminu – Uczestnik traci prawo do nagrody.

8.2.3. W przypadku, gdy dany punkt sprzedaży wystawia paragony, na których nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego produktu (brak producenta bądź nazwy wody) akceptowane będą paragony z pieczątką i podpisem sprzedawcy, który potwierdzi zakup wody źródlnej „Mama i ja” producenta Wosana. Za potwierdzenie Organizator uznaje pieczątkę sklepu i podpis sprzedawcy.

9.Mechanizm weryfikacji i przyznawania nagród w konkursie.

9.1. System nagradzania zbieranych punktów w Konkursie w ramach Klubu, przewidziany jest na sześć miesięcy. Po każdym miesiącu trwania Konkursu i po każdej zakończonej edycji Konkursu będą wyłaniani uczestnicy zakwalifikowani do zwycięstwa.

9.2.Uczestnicy zakwalifikowani do zwycięstwa zostaną poddani weryfikacji i najpóźniej 14 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu, odpowiednio edycji Konkursu lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie Klubu.

9.3. Uczestnicy zakwalifikowani do zwycięstwa, którzy przejdą proces weryfikacji pomyślnie – uzyskują status laureatów i w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca Konkursu, odpowiednio edycji Konkursu otrzymują nagrodę (nagrody).

9.4. Po każdej edycji zbierania punktów, konta Uczestników zerują się i w kolejnej edycji Uczestnik Konkursu ma prawo do nagród przewidzianych na zakończenie danego miesiąca Konkursu z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik ma prawo do nagrody głównej (na zakończenie edycji Konkursu) jeden raz w czasie trwania Konkursu.

9.5. Uczestnicy zakwalifikowani do zwycięstwa na zakończenie danego miesiąca Konkursu i na zakończenie edycji Konkursu najpóźniej 2 dni robocze od daty zakończenia otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie Klubu informacje, że są na liście zakwalifikowanych do zwycięstwa i są poddani obecnie procesowi weryfikacji, który ma na celu potwierdzenie, że w czasie procesu zbierania punktów w Konkursie nie został złamany żaden punkt niniejszego regulaminu.

9.6. Uczestnicy Klubu tracą prawo do nagrody w przypadku, jeśli podadzą błędny adres adres e-mail i kontakt z nimi nie jest możliwy.

9.7. Uczestnicy Klubu tracą prawo do nagrody, gdy zostaną zdyskwalifikowani zgodnie z punktem 10 niniejszego regulaminu.

9.8. Nagrody nie wydane przez Organizatora z powodów niezawinionych przez Organizatora pozostają do dyspozycji Organizatora.

10. Przyczyny dyskwalifikacji, uprawnienia Organizatora względem Uczestników Konkursu.

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z Konkursu jego uczestników w następujących sytuacjach:

• uczestnik nie prześle na prośbę Organizatora kopii zarejestrowanego paragonu (paragonów) bądź prześle je w formie uniemożliwiającej odczytanie

• uczestnik prześle sfałszowaną kopię paragonu

• uczestnik przekroczy wymagany termin przesłania kopii paragonu (paragonów)

10.2. Uczestnik zdyskwalifikowany w jednym miesiącu Konkursu ma prawo uczestniczyć w pozostałej części Konkursu od następującego miesiąca Konkursu.

10.3. W momencie gdy dany Uczestnik z grona zwycięzców nie przejdzie procesu weryfikacji prawo do nagrody przechodzi na następną w kolejności osobę z listy Uczestników Konkursu.

10.4. Organizator zastrzega, że jeden Użytkownik w czasie trwania całego Konkursu ma prawo do jednej nagrody w danym miesiącu konkursowym: nagroda miesiąca, nagroda dodatkowa i nagroda specjalna.

10.5. Organizator zastrzega, że dany Użytkownik może być zwycięzcą edycji tylko jeden raz w czasie trwania całego Konkursu, w sytuacji gdy jeden Użytkownik uzyskuje najwięcej punktów w danej edycji, a posiada już status laureata edycji wówczas prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę z listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do zwycięstwa.

10.6. Organizator zastrzega, że w sytuacji gdy na liście osób zakwalifikowanych do nagrody znajdzie się kilku (co najmniej dwóch) Użytkowników z taką samą liczbą punktów– wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy zarejestrował się na stronie klubowej i uzyskał status Użytkownika.

11. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

11.1. Uczestnicy mają prawo w terminie 30 dni od daty przekazania im nagrody do składania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną na podany adres e –mail [email protected]

11.2. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila, a rozpatrzenie reklamacji będzie przesyłane e-mailem zwrotnym na adres, z którego Organizator otrzymał e-maila.

11.3. Wszelkie uwagi i pytania należy kierować wyłącznie e-mailem na adres: [email protected]

12.Postanowienia końcowe.

12.1. Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.klubmamaija.pl.

 

 

Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Andrychowie.

§1 Definicje

1. Administrator – oznacza WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Andrychowie przy ul. Batorego nr 35 a, 34-120 Andrychów NIP: 551-000-77-65 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000040177, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.klubmamaija.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla FireFox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.